Én samlet, odenseansk rollespilsforening?

I 2016 blev samarbejdet mellem Solhverv og Rottehullet udvidet. Vi har aktivt forsøgt at skabe rammer og aktiviteter, som giver medlemmerne fra begge foreninger mulighed for at mødes. Det har været positivt at få snakket mere med hinanden i bestyrelserne og blandt medlemmerne.

Vi vil gerne åbne debatten omkring en videreudvikling af dette samarbejde i form af en sammenlægning til én forening. Herunder er vores tanker (Rottehullet og Solhvervs bestyrelser) omkring en sammenlægning.

Vi håber, at I vil læse det igennem, byde ind med jeres egne holdninger og på den måde få skabt en konstruktiv debat.

Udfordringer ved to foreninger

I mange år har rollespilsforeningerne Rottehullet og Solhverv holdt til i de samme lokaler i Odense centrum, henvendt sig til den samme målgruppe og haft den samme vision som forening. Denne konstruktion giver forskellige udfordringer for bestyrelserne, medlemmerne, arrangører og nye rollespilsinteresserede.

De to foreninger medfører øget administration og længere kommunikationsveje, hvilket giver mere arbejde til bestyrelsesmedlemmerne og længere, unødvendig ventetid for arrangører og medlemmer. Desuden svækker det os, at potentielle medlemmer bliver forvirret over konstruktionen med de to foreninger.

Styrker ved én forening

  • Flere medlemmer, så vi står stærkere i forhold til kommunen.
  • Det bliver lettere at finde bestyrelseskandidater som af og til har været et problem.
  • Større målgruppe, større medlemsskare, større fælles potentiale.
  • Stærkere brand i rollespilsdanmark.
  • Vi sparer penge på “dobbeltindkøb”

Men er det ikke dumt og problematisk at tvinge to forskellige kulturer sammen i én forening?

Vi mener faktisk ikke, at kulturen i de to foreninger er så forskellig fra hinanden længere. Vores erfaring med det udvidede samarbejde er, at jo mere folk har snakket sammen, jo tættere er de to foreninger kommet på hinanden. Det er vigtigt at holde sig for øje, hvordan foreningerne ser ud i dag og ikke hvordan de var en gang. Selvfølgelig kender man nogle bedre end andre og det er helt naturligt. Men selvom alle ikke kender hinanden lige godt, mener vi stadig, at vi sagtens kan fungere sammen i én forening.

En ny, fælles forening

Vi vil ikke lade den ene forening overtage den anden – vi vil lave en ny fælles forening, hvor alle er nye medlemmer, og hvor vi skaber en ny kultur. Det vil betyde, at begge foreninger skal nedlægges og en ny skal oprettes. Vi har fuld forståelse for, at det kan være følelsesladet for nogle, men vi mener, at det på sigt vil gavne medlemmernes interesser, fordi vi samlet vil stå stærkere.

Er det ikke forkert og ærgerligt at nedlægge foreningernes navne, brands og historie?

Det er rigtigt, at begge foreninger har eksisteret i mange år og har meget historie med sig, men den historie vil ikke forsvinde. En sammenlægning vil blive en del af den nye fælles historie.

Foreningerne er kendte navne i rollespilsmiljøet og på de odenseanske skoler på godt og ondt: Nogle skoler vil ikke samarbejde med os, vi har ry for at være interne og lukkede og ikke så gode til at tage i mod nye. Det er også en udbredt opfattelse, at de to foreninger ikke har et godt forhold til hinanden. Det synes vi er ærgerligt, og vi tror på, at et et nyt fælles brand kan forberede disse uheldige associationer til rollespilsmiljøet i Odense.

Vi har selvfølgelig også positive forbindelser og kontaktpersoner rundt omkring, og dem vil vi sørge for at beholde ved en eventuel sammenlægning.

Hvad med vores lokaler? Lige nu er vi to foreninger, som deler lokaler i Ungdomshuset. Hvis vi bliver én forening risikerer vi så ikke, at Ungdomshuset kræver, at vi bare skal dele lokalerne med en ny forening?

Nej. Vi har tjekket med Ungdomshuset og det er ikke tilfældet. En sammenlægning går ikke ud over vores lokaler.

Afslutningsvis

Vi er klar over, at dette projekt kræver meget arbejde i overgangsperioden, og vi har fuld forståelse for medlemmernes følelser omkring nedlæggelsen af de gamle foreninger og dannelsen af en ny. Men vi mener helt klart i både Rottehullets og Solhvervs bestyrelse, at en sammenlægning er det bedste for foreningerne og rollespilsmiljøet i Odense. Vi vil også pointere, at arbejdet med en eventuel sammenlægning ikke bliver forhastet. Det skal gøres ordentligt, så medlemmerne føler sig hørt. Vi planlægger et informations- og debatmøde i januar men ser allerede nu frem til en konstruktiv debat både online og når vi mødes i forskellige sammenhænge.

– Bestyrelserne i Solhverv og Rottehullet