Kontingentopkrævning og indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Vi håber, at alle medlemmer har haft et godt år i Rottehullet og stadig har lyst til at være en del af foreningen! Herunder følger kontingentopkrævning samt indkaldelse til Rottehullets ordinære generalforsamling 2017.

Kontingent

Kontingentet er på 300 kr. og gælder for kalenderåret 2017 samt januar 2018.
Pengene kan indbetales via netbank til kontonr.: 9860 – 384755
Eller via MobilePay til tlf.nr.: 52 93 97 22
Husk fulde navn på indbetalingen. Sidste rettidige indbetaling er d. 31. januar 2017.

Hvis nogen i årets løb har skiftet adresse, tlf.nr., e-mail eller navn (!) må I meget gerne hjælpe os ved at sende de opdaterede kontaktoplysninger til bestyrelsen@rottehullet.dk, så vi kan få opdateret medlemslisten. Det er nemlig lovpligtigt, at foreningen har de rigtige oplysninger på deres medlemmer.

Rollespilsforeningen Rottehullets ordinære generalforsamling 2017

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 18. marts 2017 kl. 13 i Rottehullets lokaler, Nørregade 60, 2. tv., 5000 Odense C.

I henhold til vores vedtægter har generalforsamlingen som udgangspunkt følgende punkter:
a) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
b) Bestyrelsens beretning
c) Godkendelse af regnskab
d) Godkendelse af budget
e) Fastlæggelse af kontingent
f) Indkomne forslag
g) Valg af bestyrelse og suppleanter
h) Valg af revisor samt suppleant
i) Eventuelt

Punkterne tages ikke nødvendigvis i denne rækkefølge.
Den endelige dagsorden offentliggøres senest lørdag d. 11. marts 2017 her på hjemmesiden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 4. marts 2017.
Alle medlemmer i Rottehullet, som har betalt kontingent for 2017, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvis du er forhindret i at deltage, kan du videregive din stemme til et andet medlem via skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan dog kun benytte ét andet medlems fuldmagt.

I 2017 vil vi også arbejde videre med det spændende projekt omkring sammenlægningen af Solhverv og Rottehullet, som allerede har været debatteret i begge foreninger her i efteråret. Det begynder vi på i starten af januar og vi vil inddrage interesserede medlemmer i den videre proces og få mere information offentliggjort omkring projektet.

I ønskes en rigtig god jul og et godt nytår!