Endelig dagsorden til Rottehullets ordinære generalforsamling 2017

Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 13.00
Rottehullets lokaler, Ungdomshuset, Nørregade 60, 2. th., 5000 Odense C

a) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere

b) Bestyrelsens beretning

c) Godkendelse af regnskab*

d) Godkendelse af budget*

e) Fastlæggelse af kontingent

f) Indkomne forslag

f1) Fusion af rollespilsforeningerne Rottehullet og Solhverv.
Rottehullet og Solhverv fusionerer, hvilket betyder følgende:
– Der oprettes en ny fælles forening på en stiftende generalforsamling. Medlemmer i Rottehullet og Solhverv indkaldes hurtigst muligt efter foreningernes to ordinære generalforsamlinger d. 17. og 18. marts 2017.
– Når den nye forening er oprettet, overføres Rottehullets og Solhvervs medlemmer og ressourcer (penge, rekvisitter mv.) til den nye forening.
– Rollespilsforeningerne Rottehullet og Solhverv nedlægges herefter.

g) Valg af bestyrelse og suppleanter

h) Valg af revisor samt suppleant

i) Eventuelt

* Rottehullet – Regnskab og budget 2016 samt budgetforslag 2017