Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Odenses nye rollespilsforening, som følge af fusionen mellem rollespilsforeningerne Rottehullet og Solhverv

Tid og sted

Lørdag d. 22. april 2017 kl. 13.00

Ungdomshuset Odense, Nørregade 60, 5000 Odense C

Lokation: Den udvendige kælder (indgang via gårdspladsen)

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Reglerne for stemmeberettigede er de samme som ved Rottehullet og Solhvervs normale generalforsamlinger:

  • Medlemmer af Rottehullet og Solhverv har stemmeret.
  • Ikke-medlemmer har taleret.
  • Hvert medlem må medbringe én fuldmagt fra et andet medlem.

 

2. Valg af navn til foreningen

På valg er navnene:

  • Folkvang
  • Fønix / Føniks
  • Odense Rollespilsforening
  • R.I.O (Rollespil i Odense)
  • Spektrum

 

Afstemning foregår på følgende måde:

  • 1. runde: Alle stemmeberettigede har to stemmer.
  • 2. runde: Der stemmes igen om de to navne, som har fået flest stemmer. Alle stemmeberettigede har én stemme.

 

3. Godkendelse af vedtægter

Vedtægtsforslaget kan læses her.

I vedtægterne ændres formuleringen “Ny Forening” til det navn, som vedtages i punkt 2.

 

4. Videreførelse af aftaler

I forbindelse med oprettelse af den nye rollespilsforening videreføres alle eksisterende aftaler med RPG-grupper, live-arrangører, rabatter hos private virksomheder, lokaleleje hos Ungdomshuset, etc. som rollespilsforeningere Rottehullet og Solhverv har etableret gennem deres levetid.

 

5. Godkendelse af budget

Budgetforslaget kan læses her.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

8. Eventuelt

Socialgardisterne (opstillet af Joan og Desirée)